Mechanizm włączania i wyłączania poszczególnych biegów

Mechanizm włączania i wyłączania poszczególnych biegów.
Włączanie biegu polega na odpowiednim przesunięciu koła zębatego albo tulei przesuwnej synchronizatora na wałku głównym za pomocą wodzików wyposażonych w widełki, obejmujące swymi ramionami kołnierz części przesuwnej. Wodziki są prowadzone w specjalnych otworach w pokrywie obudowy skrzynki biegów. W celu uniemożliwienia samoczynnego wyłączania się biegu w czasie jazdy wodziki unieruchamiane są w określonych położeniach (na luzie lub na biegu) przez zatrzaski kulkowe ze sprężynami osadzonymi w pokrywie skrzyni, których kulki wchodzą w odpowiednie gniazda na wodziku. Wodzik jest przesuwany za pomocą dźwigni zmiany biegów. Dźwignia ta, osadzona w pokrywie skrzyni, dolną (krótszą) swą częścią wchodzi w odpowiednie wycięcie widełek wodzika. Górna część dźwigni zaopatrzona jest w gałkę chwytową.
W niektórych samochodach dźwignię zmiany biegów umieszcza się pod kołem kierownicy.
W skrzyni biegów samochodu FSO Warszawa zmiana biegów polega na obracaniu dźwigni włączających, które przesuwają widełki poszczególnych biegów. W skrzyni tej, podobnie jak w innych, oprócz urządzenia ustalające położenie dźwigni zmiany biegów, zastosowano urządzenie ryglujące, uniemożliwiające jednoczesne włączenie dwóch biegów, co spowodowałoby uszkodzenie skrzyni biegów.