Urządzenie ryglujące skrzyni biegów samochodu FSO Warszawa

Urządzenie ryglujące skrzyni biegów samochodu FSO Warszawa.
Ramiona dźwigni włączających mają krzywki z wgłębieniami do ustalania dźwigni w odpowiednim położeniu. We więbienia te wchodzą kulki dociskane sprężyną. Między kulkami znajduje się kołek ryglujący, który uniemożliwia jednoczesne włączenie dwóch przekładni. Długość kołka ryglującego i kształt krzywek jest tak dobrany, że włączenie któregokolwiek biegu jest możliwe tylko wówczas, kiedy druga dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym (na luzie).
Skrzynię biegów (powyżej 3) wyposaża się również w urządzenie, które uniemożliwia włączenie tylnego biegu podczas jazdy do przodu. Jedno z zabezpieczeń przed przypadkowym włączeniem biegu tylnego. Włączenie biegu w tym przypadku może nastąpić dopiero po pokonaniu oporu sprężyny i po wciśnięciu grzybka w jego gniazdo.
We współczesnych samochodach ruch dźwigni zmiany biegów jest przenoszony na wodziki za pomocą układu dźwigni i cięgieł lub za pomocą układu hydraulicznego, albo elektrycznego. Zasada działania tych układów jest taka sama, z tym że nośnikiem siły przełączającej jest ciecz (hydrol) lub pole magnetyczne, a nie cięgła mechaniczne.