Wały o specjalnej pierścieniowej budowie

Wały o specjalnej pierścieniowej budowie.
Niektóre rośliny, np. żyto, wymagają gleby spulchnionej na wierzchu, ale o zwartym podglebiu. Efekt taki można uzyskać stosując wały o specjalnej pierścieniowej budowie. Używa się ich zaraz po wykonanej orce, aby przyspieszyć termin siewu żyta nie czekając na naturalne osiadanie gleby. Wiosną, zwłaszcza na torfowych łąkach i pastwiskach, używa się specjalnych ciężkich wałów mających za zadanie dociśnięcie darni do podłoża.
Ze względu na te różnorodne zadania zabiegu wałowania spotyka się wały o różnej budowie. Rozróżniamy zatem wały gładkie (lekkie i ciężkie), pierścieniowe (gładkie i zębate), wały kruszące i działające wgłębnie (gładkie i zębate) oraz wały strunowe. Wały są narzędziami ciągnionymi przez ciągnik lub przez zaprzęg konny. W celu lepszego dostosowania do nierówności terenowych wały o większych szerokościach roboczych buduje się w postaci krótkich odcinków, zwanych sekcjami. Czopy wszystkich wałów obracają się w łożyskach ślizgowych.