Wały do ugniatania gleby

Wały do ugniatania gleby.
Zadaniem wałów jest ugniatanie gleby w celu zmniejszenia jej porowatości i kruszenie brył znajdujących się na jej powierzchni. Przy wyrównywaniu powierzchni wały kruszą lub wgniatają w glebę te zeschnięte bryły, które nie zostały rozbite przy poprzednich zabiegach uprawowych. Wgniecione bryły nasiąkają wilgocią i rozmiękają. W zależności od budowy wału działanie jego może dawać żądany efekt bezpośrednio na powierzchni roli bądź na pewnej głębokości. Ugniatanie gleby powoduje zagęszczenie jej cząstek, co ułatwia podsiąkanie pod powierzchnię roli wilgoci, która jest bardzo potrzebna do zakiełkowania nasion. W związku z tym wałowanie jest zabiegiem wykonywanym przed siewem lub sadzeniem, a czasem także zaraz po tych czynnościach.