Wały gładkie

Wały gładkie.
Lekkich wałów gładkich używa się do wyrównania powierzchni roli przed siewem nasion czy sadzeniem ziemniaków lub do ugniecenia zielonych nawozów przed ich przyoraniem. Wały gładkie wykonane są z okrągłej belki drewnianej bądź spawane z blachy stalowej. Wały ciężkie wykonane z blachy wypełnia się dodatkowo wodą lub piaskiem dla zwiększenia ich obciążenia. W tym celu wały te mają otwory zamykane pokrywami. Żeliwne boki tych wałów są przynitowane do cylindrycznej części wału. Wały ciężkie przeznaczone są do pracy na łąkach. Średnica ich wynosi do 1,5 m.