Wały pierścieniowe

Wały pierścieniowe.
Powierzchnia zwałowana wałem gładkim jest bardziej podatna na zaskorupienie. Dlatego na glebach średnio zwięzłych używa się wałów pierścieniowych. Wał taki składa się z żeliwnych gładkich pierścieni klinowych gładkich lub zębatych. Pierścienie te mogą być luźno lub nieruchomo osadzone na osi. Pierścienie luźno osadzone szybciej się zużywają, ale nie zalepiają się wilgotną glebą. Wały te lepiej kruszą glebę niż wały gładkie. Niektóre z tych wałów mają — w celu dociążenia — skrzynie na piasek lub kamienie.