Wały wgłębne

Wały wgłębne.
Wały te składają się z wąskich klinowych pierścieni, o średnicy 60—70 cm, osadzonych obrotowo na wspólnej osi i oddzielonych od siebie tulejami odległościowymi. Każdy z pierścieni wyposażony jest w smarowniczkę. W czasie pracy pierścienie łatwo zagłębiają się w glebę i spulchniając jej wierzchnią warstwę jednocześnie ugniatają podglebie. Takie działanie wału wgłębnego umożliwia wykonanie siewu żyta zaraz po orce (bez czekania na swobodne osiadanie) gleb zwięzłych i średniozwięzłych. Pojedyncze sekcje takiego wału agregatuje się często bezpośrednio z pługiem wykonującym orkę siewną.