Wały kruszące

Wały kruszące.
Wały te składają się z pierścieni zębatych osadzonych luźno na wspólnej osi na przemian z płaskimi tarczami mającymi na bocznych powierzchniach występy. Ponieważ tarcze mają nieco mniejsze średnice od pierścieni, to występują między nimi różnice prędkości obrotowych, dzięki czemu następuje wzajemne oczyszczanie się tych elementów. Wały te mają silniejsze działanie kruszące aniżeli wały pierścieniowe. Nadają się one do pracy na glebach zwięzłych, bardzo silnie zbrylonych. Poza działaniem kruszącym ugniatają one glebę, pozostawiając jednak dobrze spulchnioną jej powierzchnię.