Układ centralnego smarowania

img27 (1)Układ centralnego smarowania. Układ centralnego smarowania służy do doprowadzania oleju do złączy przegubowych, m. in. przedniego zawieszenia i drążków kierowniczych. Układ ten składa się z pompy ze zbiornikiem oleju, przewodu głównego, urządzeń dawkujących i przewodów oleju. Po naciśnięciu na pedał centralnego smarowania pompa tłoczy olej przez przewód główny do urządzeń dawkujących. Po ustaniu nacisku na pedał ciśnienie w przewodzie głównym spada, a ciśnienie powietrza sprężonego w komorze dawkującej wypycha z niej olej do smarowanego złącza. Na pedał centralnego smarowania należy naciskać 2-3-krotnie, czyniąc pomiędzy naciśnieniami wyraźne przerwy. Czynność tę można wykonać również w czasie jazdy. Rurki doprowadzające olej w miejscach przegięć są łączone elastycznie rurkami gumowymi. Przy nadmiernym zużyciu połączeń smarowanych luzy są tak wielkie, że efektywność smarowania jest niewielka. Z tego powodu niektóre firmy rezygnują z wprowadzenia centralnego smarowania podwozia. Smarowanie układu kierowniczego przeprowadza się zgodnie z instrukcją obsługi danego pojazdu.