Sprzęgło elektromagnetyczne

Sprzęgło elektromagnetyczne pracuje wskutek działania pola magnetycznego, które wytwarza elektromagnes, pobierający prąd elektryczny z instalacji samochodu. Przerwa w obwodzie elektrycznym (powoduje wyłączenie albo włączenie sprzęgła. Przerywacz obwodu elektromagnesu instaluje się zwykle na dźwigni zmiany biegów, a więc poruszenie dźwigni powoduje przerwanie lub włączenie dopływu prądu do elektromagnesu i włączenie lub wyłączenie sprzęgła.
Zaletą sprzęgła elektromagnetycznego jest stopniowe włączanie, co umożliwia płynne ruszenie samochodu z miejsca. Wadą tego sprzęgła jest dość skomplikowana budowa i zależność pracy sprzęgła od instalacji elektrycznej samochodu, której usterki są stosunkowo najczęstsze. Sprzęgła elektromagnetyczne dzielimy na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczamy sprzęgła z tarczami ciernymi dociskanymi wskutek działania pola magnetycznego. Do drugiej grupy należą sprzęgła, w których elementy sprzęgane są ze sobą przez substancję tężejącą w polu magnetycznym, zwykle pastę ferrytyczną lub sproszkowany metal.