Korygowanie położenia listwy pociągowej pługa

Korygowanie położenia listwy pociągowej pługa.
W pługach, które mają mniejszą szerokość od rozstawienia kół ciągnika, listwa pociągowa nie może być zaczepiana w osi symetrii ciągnika. Aby zmniejszyć do minimum skręcanie pługa i skręcanie ciągnika przy zaczepieniu niesymetrycznym, należy skorygować położenie listwy pociągowej pługa. W tym celu pług należy ustawić za ciągnikiem tak, aby koło bruzdowe pługa znajdowało się w linii przechodzącej przez prawe koła ciągnika, które w czasie orki będą przecież prowadzone w bruździe. Po wyznaczeniu środka oporów pługa i osi symetrii ciągnika belkę pociągową pługa należy ustawić równolegle do bruzdy, w środku odległości między linią oporu pługa i osią symetrii ciągnika. W tym celu belkę pociągową pługa przestawia się w inny otwór belki poprzecznej i odpowiednio usztywnia zastrzałem. Podobnego przestawienia w płaszczyźnie poziomej dokonujemy na ciągniku. W płaszczyźnie pionowej punkty zaczepienia belki pociągowej do ciągnika i do pługa powinny leżeć na prostej przechodzącej przez środek oporów pługa.