Zaczep pługa

Zaczep pługa.
Zaczep pługa znajduje się w jego przedniej części. Służy on do połączenia pługa z ciągnikiem. W skład zaczepu wchodzi belka poprzeczna przymocowana do ramy pługa, belka podłużna — tzw. listwa pociągowa, belka ukośna — tzw. zastrzał usztywniający belkę pociągową, hak zaczepowy oraz bezpiecznik zamontowany na końcu belki pociągowej. Bezpiecznik ma za zadanie automatycznie odłączyć pług od ciągnika w razie wystąpienia nadmiernego oporu pracy.
Najprostszym bezpiecznikiem jest bezpiecznik kołowy, który przy przekroczeniu dopuszczalnego oporu zostaje ścięty, co powoduje odłączenie pługa od ciągnika.  schemat działania bezpiecznika sprężynowego. Z chwilą wystąpienia przeciążenia pługa sprężyna bezpiecznika zostaje ugięta, a hak wysuwa się z jarzemka, co pozwala na odłączenie się pługa od ciągnika. Aby ponownie ustawić hak w pozycji poziomej, należy odchylić jarzemko do tyłu. Orkę można ponownie wykonywać wówczas, gdy usunie się przeszkodę, która spowodowała przeciążenie. Najkorzystniejsze warunki pracy pługa i ciągnika występują wtedy, gdy belka pociągowa pługa jest ustawiona w linii oporu pługa przechodzącej przez środek szerokości roboczej pługa i zaczepiona jest w osi podłużnej ciągnika. Taki sposób zaczepienia pługa do ciągnika jest możliwy tylko przy pługach o szerokości równej lub większej od szerokości ciągnika.