Pługi półzawieszane

Pługi półzawieszane.
Pługi te stanowią pośrednie rozwiązanie konstrukcyjne między pługami przyczepianymi i zawieszanymi. Budowane są one jako pługi pięcio- i więcej skibowe. W porównaniu z pługami przyczepianymi o tej samej szerokości roboczej są one lżejsze o ok. 30%. Przednia część tych pługów zawieszona jest na podnośniku hydraulicznym ciągnika. Część tylna jest podparta zawsze na kółku podporowym. Kółko podporowe może być umieszczone z tyłu, w środku lub z boku pługa. Pługi te pracują przeważnie przy zastosowaniu regulacji kopiującej, ale mogą również pracować z automatyczną regulacją głębokości orki. Podnoszenie ramy pługa względem kółka podporowego odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego podłączonego do zewnętrznego układu hydraulicznego ciągnika. Pługi półzawieszane mają ramę, do której można zamontować dowolną liczbę korpusów zależnie od mocy ciągnika i warunków glebowych. Te pługi, których szerokość robocza jest większa od rozstawu kół ciągnika, są wyposażone w dwa kółka podporowe. Jedno z nich znajduje się zawsze z tyłu pługa. Służy ono do wydźwigu oraz do sterowania pługiem przy nawrotach. Przy orce pługami o szerokości roboczej większej od rozstawu kół ciągnika należy pracować przy odblokowanym lewym wieszaku ciągnika. Wówczas oba koła podporowe będą zawsze poruszać się po powierzchni pola, co zapewni orkę o głębokości równomiernej na całej szerokości roboczej pługa.