Pługi konne – Pługi bezkoleśne

Pługi konne – Pługi bezkoleśne.

Pługi bezkoleśne mają najprostszą budowę. Korpus takiego pługa połączony jest z grządzielem, na końcu którego znajduje się regulator głębokości i szerokości orki oraz hak pociągowy. Do utrzymania równowagi pługa w czasie pracy służą czepigi. Zmiany głębokości bądź szerokości orki dokonuje się przez zmianę położenia haka pociągowego w stosunku do grządziela. Aby pogłębić orkę, przesuwa się w górę zaczepienie haka pociągowego w regulatorze głębokości orki albo wydłuża się postronki, za które ciągnie zaprzęg konny. Przy spłycaniu orki postępuje się odwrotnie. Głębokość orki można też regulować przez chwilowy nacisk na czepigi (spłycanie orki) lub podniesienie ich w górę.
W celu poszerzenia orki hak pociągowy przesuwa się w regulatorze szerokości w stronę pola zaoranego. Dzięki temu grządziel zostanie odchylony w kierunku calizny, co spowoduje przemieszczenie korpusu w tym samym kierunku, czyli uzyskanie szerszej skiby. W celu zmniejszenia szerokości orki hak pociągowy należy przestawić odwrotnie aniżeli przy jej zwiększeniu. Dla łatwiejszego prowadzenia pługów bezkoleśnych grządziel ich podparty jest czasem na specjalnym kółku. Takie podparcie grządziela pozwala na utrzymanie bardziej równomiernej głębokości orki i ułatwia prowadzenie pługa.