Zespoły robocze pługa – Korpus pługa

Zespoły robocze pługa – Korpus pługa.

Korpus pługa jest głównym jego zespołem roboczym. Składa się on z części, które bezpośrednio oddziałują na skibę, jak: lemiesz i odkładnica, oraz z części biernych, jak: słupica i płoz. Lemiesz i odkładnica tworzą ciągłą powierzchnię roboczą i razem z płozem przymocowane są specjalnymi śrubami do słupicy. Słupica przykręcona jest do ramy pługa. Płoz pomaga w prowadzeniu pługa i w utrzymaniu stałej głębokości orki. Płoz ostatniego korpusu pługa zaopatrzony jest w piętkę. Piętka jest przykręcona do płozu śrubami, dzięki czemu łatwo ją wymienić, kiedy zostanie wytarta. Zadaniem listwy usztywniającej jest zabezpieczenie skrzydła odkładnicy przed odkształceniem.
Lemiesz. W czasie orki lemiesz podcina skibę i podaje ją na odkładnicę. Dzięki ruchowi pługa do przodu oraz dzięki pochyleniu lemiesza i odkładnicy skiba przesuwa się po powierzchni odkładnicy, kruszy się i odwraca. Właśnie wówczas następuje jej wymieszanie.