Zasady obsługi rozsiewacza zawieszanego

Zasady obsługi rozsiewacza zawieszanego.
Do obracania ruchomych tarcz regulacyjnych służą dwie ręczne dźwignie, które w ustalonym położeniu można zablokować specjalnym sworzniem. Przy ustawianiu rozsiewacza na żądaną dawkę wysiewu określonego nawozu należy się posłużyć specjalną tabelą zamieszczoną w instrukcji obsługi, zawierającą wielkości dawek poszczególnych nawozów, jakie można uzyskać przy różnych położeniach ruchomych tarcz regulacyjnych. Ze względu na niewielką pojemność zbiornika, wynoszącą około 0,25 ms, w czasie pracy tego rozsiewacza występują częste przestoje konieczne do napełnienia zbiornika. Dla usprawnienia organizacji pracy przy napełnianiu zbiorników rozsiewaczy zawieszanych niektóre gospodarstwa stosują specjalne zasobniki zawieszane na burcie przyczepy z nawozem podstawionej na skraju pola. W czasie kiedy rozsiewacz wysiewa nawóz, jeden z pracowników napełnia zasobnik. Po wysianiu nawozu rozsiewacz podstawia się pod zasobnik, z którego po odchyleniu dna wysypuje się cała zawartość do zbiornika rozsiewacza. Przy pracy tego rozsiewacza z ciągnikiem o mocy ponad 40 KM [30 kW] można zwiększyć pojemność zbiornika przez zamontowanie specjalnej nadstawki.