Rozsiewacze zawieszane

Rozsiewacze zawieszane.
Rozsiewaczy używa się do wysiewu wapna, a także do wysiewu innych nawozów mineralnych w tych gospodarstwach, które stosują nawożenie w wysokich dawkach.
Produkuje się obecnie rozsiewacze ciągnikowe zawieszane i przyczepiane.
Zasadniczymi zespołami rozsiewacza zawieszanego są: zbiornik z mieszadłem, zespół rozsiewający w postaci obracającej się tarczy z odpowiednio ukształtowanymi łopatkami, zespół regulujący ilość wysiewu oraz stożkowa przekładnia napędowa. Wszystkie zespoły zamontowane są na ramie, która ma stojak do zawieszania rozsiewacza na ciągniku. Napęd na tarczę wysiewającą i mieszadło przekazywany jest od wału odbioru mocy ciągnika poprzez stożkową przekładnię zębatą. Nad tarczą znajduje się zbiornik nawozowy o kształcie odwróconego stożka ściętego. W dnie tego zbiornika znajduje się łukowe wycięcie, przez które nawóz wysypuje się na tarczę rozsiewającą. Między dnem zbiornika a tarczą rozsiewającą znajdują się dwie ruchome tarcze o łukowatych wycięciach podobnych do wycięć w dnie zbiornika. Służą one do regulowania ilości nawozu wysypującego się na tarczę rozsiewającą. Jeżeli tarcze te ustawimy tak, że ich wycięcia pokryją się dokładnie z wycięciem w dnie zbiornika, to uzyskamy maksymalny wysiew. Takie ustawienie tarcz regulacyjnych wykorzystuje się przy wysiewie wapna nawozowego. Jeżeli łukowe wycięcia będą pokrywały się tylko częściowo z wycięciem w dnie zbiornika, to uzyskamy odpowiednio zmniejszone dawki wysiewu. Zależnie od ustawienia tarczy górnej i dolnej ulega zmianie miejsce wysypywania się nawozu na tarczę rozsiewającą. Przy rozsiewaniu nawozów granulowanych miejsce to powinno być przesunięte względem środka wycięcia w dnie, w kierunku obrotów tarczy rozsiewającej a przy rozsiewaniu nawozów pylistych — w kierunku przeciwnym. Zapewnia to równomierność rozrzutu na całej szerokości pasa rozsiewu. W rozsiewaczu tym można uzyskać wysiew w zakresie 50—2000 kg/ha [kg/hm2].