Rozsiewacze przyczepiane

Rozsiewacze przyczepiane.
Do wysiewu wapna nawozowego powszechnie stosuje się ciągnikowe rozsiewacze przyczepiane. Skrzynie ładunkowe tych rozsiewaczy budowane są na podwoziu przyczep jedno- lub dwuosiowych. Na skrzynię rozsiewacza jednoosiowego można załadować 2—3 t [2000—3000 kg], zaś na skrzynię rozsiewacza dwuosiowego — 4t [4000 kg] wapna. Ze względu na tak dużą ładowność rozsiewacze te wykorzystuje się jednocześnie do transportu wapna z magazynu lub bezpośrednio z wagonów kolejowych na pole. Unika się w ten sposób dodatkowych przeładunków wapna.  Na rysunku pokazany jest rozsiewacz jednoosiowy. Zasadniczymi  zespołami tego rozsiewacza są: podwozie, skrzynia ładunkowa, przenośnik taśmowy, zespół do regulacji ilości wysiewu, zespół rozsiewający oraz  zespół napędowy. Wewnątrz skrzyni znajduje się drabinka, której zadaniem jest odciążanie przenośnika parciano-gumowego. Dzięki tej drabince w czasie pracy rozsiewacza następuje stopniowe zasilanie przenośnika, który stanowi ruchome dno skrzyni ładunkowej. Przenośnik napięty jest na dwóch bębnach, z których przedni służy do napinania przenośnika za pomocą śrubowego naciągacza, tylny zaś jest bębnem napędowym. Zespół do regulacji ilości wysiewu składa się z ruchomej zasuwy zamontowanej na tylnej ścianie skrzyni ładunkowej rozsiewacza (której położenie określa wielkość szczeliny zasilającej) oraz ręcznego pokrętła.