Zasady bezpieczeństwa przy centralnym układzie pompowania opon

img29Zasady bezpieczeństwa przy centralnym układzie pompowania opon. W czasie eksploatacji samochodu należy przestrzegać następujących zasad:

1. Podczas ruchu samochodu zawory kompletu powinny być otwarte w celu zapewnienia jednakowego ciśnienia we wszystkich oponach. Zawory kompletu powinny być zamknięte przy dłuższych postojach samochodu. Nie należy ustawiać dźwigni zaworu centralnego na położenie „pompowanie opon”, gdy zamknięte są zawory dętek.

2. Ciśnienie w oponach należy regulować w zależności od warunków ruchu, a mianowicie: — jeżeli instrukcja obsługi samochodu nie przewiduje inaczej, to na drogach o twardej nawierzchni ciśnienie powinno wynosić, np. 3-3,5 kG/cm2, — na drogach gruntowych i bezdrożach ciśnienie powinno wynosić 1,5-42 kG/cm2, — na drogach piaszczystych, bagnistych i ośnieżonych — 0,75-2 kG/cm2.

Obsługa centralnego układu pompowania opon polega na: przeprowadzaniu kontroli szczelności układu, sprawdzaniu na postoju temperatury główek doprowadzających powietrze (może być ciepła), obserwowaniu manometru wskazującego ciśnienie powietrza w oponach; ponadto w warunkach zimowych na codziennym usuwaniu osadu, aby uniknąć jego zamarznięcia w przewodach. Podczas pompowania ogumienia, szczególnie w przypadku korzystania ze sprężarek lub instalacji sprężonego powietrza, trzeba ciągle śledzić ciśnienie w oponach, ponieważ nadmierne ciśnienie może doprowadzić do wystrzału ogumienia i zranienia