Zadania sprzęgła

Zadania sprzęgła. Sprzęgło służy do odłączania oraz płynnego sprzęgania wału korbowego silnika z dalszymi zespołami układu napędowego podczas ruszania pojazdu oraz podczas zmiany przełożeń skrzynki biegów.
Ze względu za bezwładność pojazdu oraz ograniczoną siłę napędową i ograniczoną przyczepność kół do nawierzchni drogi osiągnięcie prędkości vr wymaga pewnego czasu. W tym czasie kierowca włącza sprzęgło, doprowadzając stopniowo do kół napędzanych taką ilość energii, która wystarcza do wprawienia w ruch pojazdu i wyrównania prędkości obrotowych elementów napędzających i napędzanych. Dopiero wtedy następuje całkowite sprzęgnięcie silnika z kołami.
Sprzęgła używa się także do odłączania silnika od kół podczas zatrzymywania pojazdu, gdy prędkość obrotowa silnika maleje do prędkości biegu jałowego. Dodatkowym istotnym zadaniem sprzęgła jest zabezpieczenie mechanizmów układu napędowego przed nadmiernym obciążeniem, Obciążenie takie może powstać w wyniku nagłej zmiany prędkości obrotowej mas wirujących silnika i mas napędzanych w układzie napędowym (podczas gwałtownego ruszania, nagłego hamowania itp.), co wywołuje momenty dynamiczne niekiedy znacznie przekraczające wartość momentu obrotowego silnika.