Wymiana urządzenia wspomagającego pompy hamulcowej – Opel Kadett

Wymiana urządzenia wspomagającego

■    Wymontować pompę hamulcową

■    Odkręcić nakrętkę kołpakową mocującą przewód podciśnienia.

■    Odwiesić zbiornik spryskiwacza.

■    Wykręcić ze wspornika pedałów wyłącznik świateł hamowania.

■    Odłączyć sprężynę odciągającą pedał hamulca.

■    Usunąć zabezpieczenie sworznia popychacza tłoka i wyjąć sworzeń.

■    Odkręcić trzy nakrętki mocujące podstawę urządzenia wspomagającego do ściany przedniej nadwozia. Jeśli samochód jest wyposażony w mechanizm wspomagania układu kierowniczego, to zamiast nakrętek należy odkręcić kluczem przegubowym dolną śrubę za przewodami olejowymi.

■    Zdjąć ze ściany nadwozia urządzenie wspomagające z podstawą

■    Podstawę umocować w imadle i odkręcić nakrętki mocujące urządzenie wspomagające

■    Zdjąć gumowy pierścień uszczelniający.

■    Podważając usunąć z elementu regulacyjnego zabezpieczenie popycha-cza tłoka.

■    Wyjąć widełki ze sworzniem.

■    Wykręcić z popychacza tłoka tuleję regulacyjną i wyjąć ją.

■    Odkręcić nakrętkę sześciokątną.

Zamontowanie urządzenia wspomagającego odbywa się w następującej kolejności.

■    Nowe urządzenie wspomagające zacisnąć w imadle z ochraniaczami na szczękach.

■    Na popychaczu tłoka umieścić nakrętkę sześciokątną i tuleję regulacyjną.

■    W tuleję włożyć widełki i założyć zabezpieczenie

■    Tuleję regulacyjną tak ustawić, aby między urządzeniem wspomagającym a osią otworu w widełkach była odległość 278.5 mm.

■    Na urządzenie wspomagające założyć pierścień gumowy.

■    Stosując moment 22 N m dokręcić następujące nakrętki: dolną nakrętkę łączącą lewą podstawę ze wspornikiem przy serwie, obie nakrętki na rozpórce prawej podstawy, nowe nakrętki samozabezpieczające serwa i podstawy na rozpórce, górną nakrętkę lewej podpory.

■    Do urządzenia wspomagającego przykręcić pompę hamulcową momentem 18 N • m.

■    Nakrętkę kołpakową przewodu podciśnieniowego przykręcić momentem 15 N m.

■    W pedał i widełki włożyć sworzeń i popychacz tłoka, załozyć zabezpieczenie i zaczepić sprężynę. Sprężyna działa w kierunku naciskania pedału

■    Włożyć wyłącznik świateł hamowania i obrócić go. Przedtem wyciągnąć do oporu popychacz wyłącznika.

Na zakończenie wszystkich czynności powinno się odpowietrzyć układ hamulcowy.