Wymiana obudowy lub wałka rozrządu – Silnik 1.3 – Opel Kadett

Wymiana obudowy lub wałka rozrządu

W celu wymiany obudowy wałka rozrządu lub samego wałka należy wykonać następujące czynności.

■    Wymontować głowicę.

■    Zdjętą obudowę wałka rozrządu położyć na dwóch klockach drewnianych.

■    Odkręcić pokrywę obudowy.

■    Wykręcić śrubę mocującą koło zębate do wałka rozrządu. Należy przy tym unieruchomić wałek rozrządu płaskim kluczem, który wkłada się między krzywkę zaworu ssącego 3. cylindra a łożysko.

■    Odkręcić śruby mocujące obudowę napędu rozdzielacza zapłonu i pompy paliwa, zdjąć obudowę.

■    Ściągnąć z wałka rozrządu koło ślimakowe napędu rozdzielacza zapłonu.

■    Okręcić tylną pokrywę obudowy.

■    Odkręcić płytkę ustalającą wałek rozrządu.

■    Wysunąć ostrożnie wałek rozrządu z obudowy do tyłu

■    Nową obudowę wałka rozrządu ustawić na drewnianych klockach.

■    W obudowę wprowadzić ostrożnie wałek z płytką ustalającą.

■    Umocować płytkę ustalającą.

■    Przykręcić tylną pokrywę obudowy z uszczelką przyklejoną na smar.

■    Przykręcić obudowę pod rozdzielacz zapłonu. Otwór olejowy skierowany na koło ślimakowe musi być drożny.

■    Na czop wałka rozrządu nasunąć koło ślimakowe.

■    Zamontować rozdzielacz zapłonu, w sposób opisany w odnośnym rozdziale.

■    Zamontować pompę paliwa.

■    W obudowę napędu rozdzielacza zapłonu wbić pierścień uszczelniający

■    Na czop wałka rozrządu nasunąć koło zębate i przymocować śrubą. Śrubę dokręcić momentem 45 Nm. unieruchamiając wałek płaskim kluczem jak podczas demontażu.

■    Obudowę wałka rozrządu ustawić na głowicy, w której muszą być umieszczone tulejki ustalające.