Wymiana gaźnika – Opel Kadett

Gaźnik Weber 32 TL

■    Zdjąć filtr powietrza.

■    Ściągnąć przewód paliwowy i podciśnieniowy,

■    Odłączyć cięgno „gazu”.

■    Zdjąć przewód odpowietrzania skrzyni korbowej.

■    Odłączyć cięgno „ssania”.

■    Odkręcić dwie nakrętki mocujące gaźnik.

■    Wyjąć gaźnik do góry, usunąć starą uszczelkę na kolektorze ssącym. Zamontowanie gaźnika przeprowadza się w kolejności odwrotnej. Pod gaźnik należy zakładać zawsze nową uszczelkę. Przewód paliwowy umocować z opaską zaciskową. Po podłączeniu gaźnika wyregulować bieg jałowy.

Gaźnik Solex 35 PDSI

■    Wymontować obudowę filtra powietrza. W tym celu należy zdjąć pokrywę obudowy i od spodu obudowy odkręcić śrubę taśmy mocującej. Śrubę trzeba odszukać za pomocą lusterka. Unieść obudowę i od spodu odłączyć dwa przewody.

■    Zdjąć przewód zasilający zawór elektromagnetyczny.

■    Odłączyć przewody paliwowy oraz podciśnieniowy.

■    Odłączyć cięgna „gazu” i „ssania”.

■    W podstawie gaźnika odkręcić nakrętki mocujące i zdjąć gaźnik. Podczas zakładania gaźnika użyć nowej uszczelki na kolektorze ssącym. Czynności podłączenia gaźnika przebiegają w odwrotnym porządku do opisanego. Na końcu wyregulować bieg jałowy silnika.

Gaźnik Pierburg 2E3

■    Odłączyć przewód masowy akumulatora.

■    Zdjąć filtr powietrza.

■    Wyciągnąć z gumowego prowadzenia cięgno „gazu”, wycisnąć wkrętakiem przegub kulowy po usunięciu zabezpieczenia.

■    Poluzować śrubę zaciskową pancerza cięgna „ssania” i zdjąć cięgno ze wspornika.

■    Oznaczyć przewody elektryczne dochodzące do urządzenia rozruchowego i do zaworu elektromagnetycznego. Odłączyć przewody.

■    Odkręcić pokrywę urządzenia rozruchowego.

■    Odłączyć przewody paliwowe po ich oznaczeniu.

■    To samo wykonać z przewodami podciśnieniowymi.

■    Wykręcić ze środka gaźnika śruby mocujące i zdjąć gaźnik. Zamontowanie gaźnika odbywa się w odwrotnej kolejności. Na zakończenie operacji należy wyregulować bieg jałowy silnika