Regulacja ustawienia przepustnicy rozruchowej – Opel Kadett

Regulacja ustawienia przepustnicy rozruchowej

Gaźnik Weber 32 TL

■    Zdjąć filtr powietrza.

■    Wyciągnąć całkowicie cięgno „ssania”. Dźwignia przepustnicy rozruchowej musi się wtedy oprzeć o zderzak, w innym przypadku trzeba wyregulo wać długość czynną cięgna „ssania”.

■    Uruchomić silnik nagrzany do temperatury pracy

■    Za pomocą wiertła zmierzyć szczelinę przepustnicy rozruchowej od dłuższej strony.

■    Wielkość szczeliny, która powinna wynosić 4.25 – 4.75 mm. ustawia się wkrętem regulacyjnym,

 

Gaźnik Solex 35 PDSI

■    Zdjąć filtr powietrza.

■    Zamknąć do oporu przepustnicę rozruchową.

■    Uruchomić silnik nagrzany do temperatury pracy.

■    Zmierzyć wiertłem wielkość szczeliny, w najszerszym miejscu, między krawędzią przepustnicy skierowaną do góry a ścianką gardzieli.

■    Jeśli wielkość szczeliny różni się od wymaganej wartości, to należy przeprowadzić regulację, odpowiednio obracając wkręt w siłowniku pneumatycznym.