Włóki

Włóki.
Włóki są narzędziami stosowanymi wiosną na zaoranym polu w pierwszej kolejności, zaraz po stopnieniu śniegu. Mają one za zadanie stworzyć warunki do szybkiego obsychania i nagrzewania roli przy jednoczesnym zachowaniu wody w głębszych warstwach gleby. Praca włóki polega na ścinaniu grzbietów skib i wyrównaniu wgłębień między nimi. Efekty te najlepiej uzyskuje się przy ukośnym prowadzeniu włoki w stosunku do kierunku wykonanej orki. Najprostsza włóka wykonana jest zwykle z kilku stalowych kątowników lub płaskowników, tzw. belek, równolegle do siebie ustawionych. Kątowniki te są połączone między sobą zawiasowo, aby mogły dostosować się do nierówności powierzchni pola.
Pierwszy kątownik powoduje ścinanie grzbietów skib, drugi natomiast i następne wyrównują i częściowo spulchniają powierzchnię roli.