Zdolność zagłębiania się włóki w glebie

Zdolność zagłębiania się włóki w glebie.
Niektóre włóki mają belki o zmiennym kącie ustawienia, od którego zależy zdolność zagłębiania się belki w glebie. Takie włóki są bardziej uniwersalne i można je stosować w różnych warunkach glebowych bez konieczności dodatkowego obciążania. Kąt natarcia cc belki można ustawiać w granicach 60°—120° [1,05—2,10 rad]. Na glebach bardziej zwięzłych stosuje się włóki, które mają jedną belkę zaopatrzoną w zęby.
Włóki są narzędziami przyczepianymi. Mogą być ciągnięte przez konie lub przez lżejsze ciągniki. Na lżejszych i średnich glebach włóki agregatuje się bezpośrednio z pługiem wykonującym orkę siewną. Mają one za zadanie wyrównać powierzchnię zaoranej roli pod siew nasion. Niezależnie od włók produkowanych fabrycznie spotyka się w gospodarstwach włók wykonane sposobem gospodarczym. Zwykle wykorzystane są w tym celu różne belki drewniane, stare obręcze kół wozowych lub odcinki szyn kolejek wąskotorowych.