Ustawianie zbieżności kół przednich – Opel Kadett

Ustawianie zbieżności kół

Przekładnia kierownicza musi zająć położenie odpowiadające jeździe na wprost. Ponadto śruba zacisku na wale kierownicy musi leżeć poziomo na górze, a koło kierownicy zająć położenie symetryczne do osi.

Do kontroli zbieżności zaleca się stosowanie optycznego przyrządu diagnostycznego. Jeśli nie dysponuje się takim przyrządem, ustawienie zbieżności można przeprowadzić w opisany poniżej sposób. W każdym przypadku kontrola i regulacja zbieżności musi być wykonana na obu drążkach kierowniczych. Ustawić koła przednie do jazdy na wprost. Rozsuwaną miarką zmierzyć odległość między tylnymi krawędziami tarcz lewego i prawego koła. na wysokości nakrętki czopa piasty. Wysokość punktu pomiarowego zaznaczyć kredą na oponie. Przetoczyć samochód tak, aby koła obróciły się o 180 a znak kredą znalazł się na tej samej wysokości z przodu samochodu. Podczas przetaczania przytrzymywać koło kierownicy. Ponownie zmierzyć odległość między tarczami kół. w miejscach oznaczonych kredą.

Jeżeli różnica zmierzonych odległości odbiega od wymaganej wartości, to należy poluzować zaciski na prawym i lewym drążku kierowniczym. Obrócić sworznie regulacyjne, każdy w jednakowym stopniu, tak aby uzyskać wymaganą zbieżność kół.

tmp75a8-9

Dopuszcza się różnicę długości drążków kierowniczych do 5 mm. Z powrotem dokręcić śruby zacisków na drążkach i jeszcze raz sprawdzić ustawienie zbieżności.