Stabilizacja hydrauliczna

Stabilizacja hydrauliczna polega na sprzężeniu działania dwóch lub więcej amortyzatorów hydraulicznych przez odpowiednie połączenie, umożliwiające przepływ cieczy. Jeżeli sprężyste elementy zawieszenia uginają się pod jednakowymi obciążeniami, amortyzatory działają niezależnie i płyn pomiędzy nimi nie przepływa. Natomiast gdy ijeden ze sprężystych elementów (np. resor) odkształci się silniej niż drugi- to przesuwny tłok, utrzymywany w pozycji środkowej sprężynami umieszczonymi z obu jego stron w cylindrze dodatkowym, przeciwstawia się odkształceniu bardziej obciążonego elementu sprężystego, zwiększając opór stawiany przez współpracujący z nim amortyzator. A więc wskutek przepływu cieczy między amortyzatorami zmieniają się charakterystyki ich działania w ten sposób, że amortyzator po stronie, w którą przechyla się nadwozie, zaczyna stawiać większy opór i skuteczniej przeciwdziała uginaniu się resoru.