Składanie przekładni głównej i mechanizmu różnicowego – Opel Kadett

Składanie przekładni głównej i mechanizmu różnicowego

Operację składania przekładni głównej i mechanizmu różnicowego przeprowadza się w porządku odwrotnym do rozbierania Wszystkie ruchome części należy posmarować olejem przekładniowym.

■    W obudowie umieścić satelity z podkładkami i unieruchomić prowizorycznie włożonym trzpieniem. W miejsce trzpienia wprowadzić oś satelitów W obudowę włożyć koła koronowe z podkładkami Zabezpieczyć oś satelitów.

■    Koło zębate napędu prędkościomierza podgrzać do80°C (w kąpieli wodnej) i wcisnąć na obudowę, az zaskoczy w rowek. Uzębienie koła posmarować smarem do łożysk tocznych.

■    Koło napędowe przekładni głównej podgrzać do 80°C Do kontroli temperatury uzyć pręcika firmy Fabex Castell. Koło przykręcić nowymi śrubami do obudowy mechanizmu różnicowego, zwracając uwagę na zachowanie prawidłowego momentu dokręcania.

■    Na obudowę wcisnąć pod prasą bieżnie wewnętrzne obu łożysk stozkowych

■    W obudowę skrzyni biegów i w boczną pokrywę wcisnąć zewnętrzne bieżnie łożysk stożkowych Jeśli skrzynia biegów me była wyjmowana z samochodu, to bieżnię zewnętrzną można wprowadzić w gniazdo ostrożnie ją wbijając.

■    W obudowę skrzyni biegów wcisnąć do styku pierścień uszczelniający z powleczoną smarem wargą, która musi być skierowana na zewnątrz

■    W obudowę skrzyni biegów włożyć kompletną przekładnię główną

■    Powlec smarem gwint pokrywy bocznej i uszczelkę typu o-ring. Pokrywę boczną wkręcić w obudowę skrzyni biegów.

Sposób regulacji naciągu łożysk stożkowych zalezy od tego, czy skrzynia biegów była wymontowana lub pozostawiona w samochodzie.

W przypadku wymontowanej skrzyni biegów

■    Nowe łożyska stożkowe napina się wstępnie wkręcając pokrywę boczną tak, aby moment oporu obracanej z prędkością 60 obr/mm przekładni głównej wynosił 150..180 N cm. Pomiaru dokonuje się ogólnie dostępnym dynamometrem.

■    W przypadku wymiany obudowy mechanizmu różnicowego, obudowy skrzyni biegów lub bieżni łożysk napięcie wstępne dla łożysk eksploatowanych ustala się tak. aby moment oporu wynosił 60…100 N cm.

■    Jeśli żadna część nie była wymieniana lub podczas demontażu nie był mierzony luz osiowy przekładni, to pokrywę boczną wkręca się do pokrycia wcześniej nabitych znaków.

■    Natomiast jeśli był mierzony luz osiowy przekładni, to należy zachować wielkość momentu oporu w granicach 60…100 N cm.

W przypadku zamontowanej skrzyni biegów

■    W celu włożenia nowych łożysk stożkowych należy z obudowy skrzyni biegów wymontować pokrywę tylną razem z wałkami i zespołem kół zębatych. Łożyska stożkowe napina się wstępnie, wkręcając pokrywę boczną, az do uzyskania momentu oporu w zakresie 150… 180 N cm przy obracaniu z prędkością 60 obr/min.

■    W przypadku montowania łożysk juz użytkowanych bądź wymiany bieżni, obudowy mechanizmu różnicowego lub obudowy skrzyni biegów należy najpierw zmierzyć całkowity moment tarcia w zespole kół zębatych skrzyni biegów. Łożyska stożkowe napina się do zmierzonej wartości momentu powiększonego o 80 N • cm.

■    Natomiast jeśli żadna część nie była wymieniana oraz podczas demontażu nie było pomiaru luzu osiowego, to pokrywę boczną należy wkręcić do pokrycia się wcześniej naniesionych znaków.

■    Jeżeli przed demontażem dokonano pomiaru luzu osiowego przekładni, to najpierw należy zmierzyć całkowity moment tarcia, a następnie ustawić napięcie wstępne łożysk, zachowując powyzszy moment powiększony o 80 N cm.

Po ustawieniu napięcia wstępnego łożysk należy przykręcić płytkę zabezpieczającą pokrywę boczną przekładni. W otwór pokrywy bocznej i obudowy skrzyni bocznej włożyć korki zaślepiające. Do pokrywy dolnej przekładni głównej przykleić na smar uszczelkę Przykręcić pokrywę, używając nowych śrub.