Siewnik z łopatkowym zespołem wysiewającym

Siewnik z łopatkowym zespołem wysiewającym.
W tylnej ścianie skrzyni nawozowej tego siewnika znajdują się otworki, przez które nawóz wygarniany łopatami wału wysiewającego wysypuje się na pole. Wzdłuż tych otworów zamontowana jest przesuwna listwa również z otworami, ale nieco większymi. Przesuwając listwę można uzyskać częściowe lub całkowite przysłonięcie otworów w skrzyni, co pozwala na regulację ilości wysiewanego nawozu.
Wał wysiewający tego siewnika jest dzielony na dwie równe części. Każda część napędzana jest od sąsiedniego koła jezdnego bez pośrednictwa przekładni zębatych. Włączanie napędu wykonuje się przez zblokowanie (za pomocą wyłącznika) piast kół jezdnych z odpowiednimi zabierakami stanowiącymi zakończenie każdej części wału. Siewniki te są przystosowane do uciągu konnego.