Siewniki ślimakowe

Siewniki ślimakowe.
Zespół wysiewający w tych siewnikach wykonany jest w postaci jednego lub dwu ślimaków z drewna lub tworzywa sztucznego. Wygarniany ze skrzyni nawozowej za pomocą grzebieniowego mieszadła nawóz przesuwa się po pochyłym dnie skrzyni do ślimaków . Ślimaki obracając się wyrzucają nawóz na pole.
Mieszadło napędzane jest za pomocą mimośrodu. Posuwisto-zwrotny skok mieszadła reguluje się przez zmianę wielkości mimośrodu. Napęd ślimaków i mieszadła przekazywany jest za pośrednictwem przekładni zębatych od kół jezdnych, gdyż siewniki te przystosowane są do uciągu konnego. Regulacji ilości wysiewu dokonuje się przez zmianę skoku mieszadła oraz zmianę wielkości szczeliny wysiewającej.
Największą równomierność wysiewu uzyskuje się przy ustawieniu niewielkiej szczeliny i dużego skoku mieszadła. Zaletą siewników ślimakowych jest dobra równomierność wysiewu przy wysiewie nawozów suchych. Jednak przy wysiewie wilgotnych nawozów następuje szybkie zalepianie dna pod mieszadłem, co powoduje zmniejszanie się ilości wysiewanego nawozu.