Regeneracja olejów

Często zdarza się w terenie, że mniej doświadczona obsługa sprzętu dodaje oleje przekładniowe do oleju silnikowego w celu polepszenia „tłustości” lub poprawienia kompresji w zdezolowanych silnikach. Powoduje to ogólne obniżenie własności oleju i gwałtowny wzrost nagarów, a w sumie skraca okres pracy silnika. Niektóre jednostki budowlane zużywają, nie bacząc na przepisy wysoko wartościowe oleje silnikowe do smarowania zewnętrznych części sprzętu budowlanego, części, które powinny być smarowane olejem maszynowym lub smarem stałym. Taka gospodarka oznacza karygodne marnotrawstwo wysoko wartościowych olejów silnikowych i prowadzi do szybkiego zużycia części maszynowych. Zdarza się również stosowanie niewłaściwych smarów, jak np. używanie smarów przeznaczonych do łożysk tocznych do smarowania otwartych kół zębatych lub łożysk innego typu, niewłaściwe używanie oleju cylindrowego itp. Przy doborze olejów i smarów dla danej jednostki sprzętowej należy korzystać z opracowanych instrukcji smarowniczych, zasięgać porady CPN, w przypadkach zaś gdy chodzi o pojazdy mechaniczne, posługiwać się „Tabelą zastosowania produktów naftowych” CPN. Sprawa regeneracji olejów jest również zagadnieniem niepośledniej wagi. Często nie przestrzega się obowiązku zwracania do regeneracji zużytych olejów wysoko wartościowych i używa się ich do celów drugorzędnych, np. do smarowania zewnętrznych części sprzętu, impregnowania drewna itp. Te objawy marnotrawstwa należy zdecydowanie zwalczać. Należy organizować zbieranie zużytych olejów i smarów według ich przynależności do poszczególnych grup i odsyłanie ich do CPN w celu przeprowadzenia regeneracji. Często zdarza się, że pracownicy zatrudnieni przy ręcznym smarowaniu części sprzętu wykonują te czynności niedbale, powodując spływanie znacznej części smaru z miejsca smarowanego na podstawę sprzętu względnie te jego części, które nie potrzebują smarowania. Ilości doprowadzonych olejów i smarów powinny się obracać w granicach zabezpieczających normalną pracę sprzętu. Objawem często spotykanym jest nadmierne doprowadzanie oleju, cylindrowego do cylindrów maszyn parowych. Powoduje to marnotrawienie drogiego oleju cylindrowego i skracania czasu pracy sprzętu parowego przez tworzenie się osadów zalepiających pierścienie tłokowe i nadmierne wyrobienie gładzi cylindrowej. Należy również unikać nadmiernego smarowania łożysk tocznych w szczelnej obudowie, co nie tylko prowadzi do nadmiernego zużycia smaru, lecz stwarza możliwości uszkodzenia łożysk.