Oleje smarowe

img21OLEJE SMAROWE. Oleje smarowe mineralne, należące do grupy destylatów ciężkich, stosqwane są w celu zmniejszenia tarcia między pracującymi częściami maszyn, silników i urządzeń. Powinny one odpowiadać stawianym wymaganiom technicznym, zwłaszcza co do lepkości czyli wiskozy, temperatury zapłonu oraz nieprzekraczalnego procentu zanieczyszczeń. Niżej omawiane są oleje smarowe stosowane w budownictwie których dystrybutorem jest CPN. Oleje smarowe, jako destylaty ropy, muszą być poddane procesowi rafinacji. Rafinacja jest to proces oczyszczania oleju, w wyniku którego olej nabywa wyższych własności fizycznych niż destylat nie rafinowany. Rafinację przeprowadza się fabrycznie metodą kwasową i selektywną. Rafinacja selektywna przy pomocy rozpuszczalników nie powoduje naruszania cząstek węglowodorów, a tylko dzieli je na poszczególne grupy, Olej rafinowany traci węglowodory zbędne, które wchłaniane są przez rozpuszczalniki, zyskuje natomiast potrzebne węglowodory parafinowe. Charakterystykę chemiczną olejów smarowych dają następujące ich cechy: lepkość (wiskoza), krzywa lepkości oleju, temperatura krzepnięcia oleju, odporność na utlenianie, temperatura zapłonu, czystość oleju. W celu poprawienia stopnia smarowności olejów do smarowania Uników stosuje się domieszki olejów roślinnych. Smarownością nazywa się właściwość zwilżania powierzchni metalowych przez olej, Do natłuszczania olejów mineralnych stosuje się olej rycynowy spolimeryzowany, oleje roślinne zmieszane z mineralnymi i poddane działaniu wyładowań elektrycznych, czyli tzw. oleje woltowane i olej rzepakowy dmuchany. Oleje regenerowane otrzymuje się drogą regeneracji oleju po pewnym okresie pracy silnika, przez usunięcie zawiesin i żywicy. Obowiązek zamiany oleju zużytego na nowy unormowany jest specjalnymi przepisami i instrukcjami.