Magazynowanie paliw

img28Magazynowanie paliw płynnych i gazowych. Praktycznie biorąc, jednostki wykonawstwa budowlanego mają możliwość przechowywania materiałów pędnych jedynie w beczkach żelaznych lub zbiornikach przeważnie lżejszego typu. Magazynowanie paliw płynnych powinno, zapewnić tym materiałom: 1) .zabezpieczenie przed ubytkami ,ilościowymi lub zupełnie wyeliminowanie tych ubytków, 2) zabezpieczenie właściwości paliw płynnych, 3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, które by uniemożliwiały zastosowanie materiałów pędnych zgodnie z ich przeznaczeń niem. Ubytki mogą być spowodowane lotnością, przeciekaniem, rozlewaniem. Zanieczyszczenia mogą być spowodowane ciałami obcymi, kurzem, wodą i olejami. Zmiana właściwości paliw może być spowodowana przez zbytnią utratę składników lotnych, domieszek wody powodującą rozwarstwienie paliw (mieszanek), w których komponentami są alkohole. Poza tym wszelkie przemiany chemiczne, będące wynikiem szkodliwych zanieczyszczeń chemicznych czy mechanicznych, mogą uczynić paliwo płynne niezdatnym do właściwego, zastosowania (np. tworzenie się w paliwie żywic lub rozkład domieszek podwyższających liczbę oktanową, jak czteroetylek ołowiu w etylinie). Nawet na terenach baz magazynowych większych a tym bardziej na terenach prowizorycznych magazynów budów nie może być mowy o wzorowo urządzonych magazynach dla materiałów pędnych. Toteż składując prowizorycznie, lokuje się często materiały pędne z innymi materiałami. W takich magazynach paliwa płynne przechowywane są w beczkach. Beczki powinny być napełnione paliwem do pojemności 98%,. Pozostałe 2% przeznacza się na ruchy termiczne paliw, wynikające z odchyleń temperatury.