Łańcuchy usztywniające cięgła dolne układu zawieszenia

Łańcuchy usztywniające cięgła dolne układu zawieszenia.
Możliwość niewielkiego obrotu narzędzia w płaszczyźnie poziomej konieczna jest ze względu na ułatwienie sterowania ciągnikiem. Gdyby tej możliwości nie było, to nawet niewielkie skręty ciągnika powodowałyby wciskanie narzędzia w glebę. Takie usztywnienie narażałoby narzędzie na duże momenty zginające. Tylko narzędzia płytko pracujące, jak np. wypielacze, mogą być całkowicie usztywnione w tej płaszczyźnie. Do takiego usztywnienia służą łańcuchy usztywniające cięgła dolne układu zawieszenia.
Trzeci stopień swobody (w płaszczyźnie pionowej prostopadłej do kierunku ruchu agregatu) istotny jest jedynie przy narzędziach o szerokości roboczej większej od rozstawienia kół ciągnika. Chodzi o to, aby boczne przechylenia ciągnika nie powodowały równoczesnych przechyleń narzędzia, gdyż skrajne części robocze narzędzia zmieniałyby wówczas znacznie głębokość pracy. Szczególnie istotne jest to w agregatach do pielenia. W tym celu lewy wieszak jest zbudowany w sposób zapewniający możliwość zmiany z połączenia sztywnego na teleskopowe.