Układ zawieszenia pługa na ciągniku

Układ zawieszenia na ciągniku.
Pługi zawieszane łączy się z ciągnikiem za pomocą 3-punktowego układu zawieszenia, który wchodzi w skład ciągnikowego podnośnika hydraulicznego. Układ zawieszenia składa się z dwóch ramion, z którymi za pośrednictwem wieszaków połączone są dwa cięgła dolne. Na końcach cięgieł dolnych znajdują się otwory do umocowania w nich dwóch sworzni stojaka pługa lub innego narzędzia zawieszanego, trzeci punkt układu zawieszenia stanowi ucho łącznika, które łączy się z odpowiednim punktem na stojaku narzędzia. Drugi koniec łącznika jest połączony obrotowo z korpusem podnośnika hydraulicznego. Taki układ zawieszenia zapewnia trzy stopnie swobody względem ciągnika, tzn. pług lub inne narzędzie rolnicze zawieszone na ciągniku może w ograniczonym zakresie obrócić się w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej równoległej do kierunku jazdy ciągnika konieczna jest dla uzyskania równomiernej głębokości pracy narzędzia. Gdyby narzędzie było w tej płaszczyźnie połączone sztywno z ciągnikiem, to przy wjeżdżaniu kołami przednimi ciągnika na wzniesienie narzędzie zagłębiałoby się bardziej, a przy zjeździe ze wzniesienia — zmniejszałaby się głębokość pracy.