Pługi zawieszane

 Pługi zawieszane.
Pługi zawieszane mogą być jedno- i wieloskibowe. Każdy pług zawieszany połączony jest z ciągnikiem w trzech punktach zawieszenia. W celu dokonania takiego połączenia czopy wału wykorbionego pługa łączy się z cięgłami dolnymi układu zawieszenia ciągnika, a koniec łącznika górnego mocuje się w specjalnym otworze na stojaku pługa. Dzięki takiemu zawieszeniu można za pomocą hydraulicznego podnośnika ciągnika unosić pług w położenie transportowe i opuszczać w położenie robocze. Podczas normalnej pracy pług powinien być wypoziomowany w kierunku podłużnym i poprzecznym względem ciągnika.