CHŁODZENIE – Opel Kadett

CHŁODZENIE – Opel Kadett

Układ chłodzenia silnika jest typu wymuszonego, z pompą odśrodkową napędzaną paskiem klinowym (silnik 1.2) i paskiem zębatym (silniki 1,3 i 1,6 D). Ponadto w skład układu wchodzą: chłodnica, zbiornik wyrównawczy, termostat i elektrowentylator. Do układu chłodzenia silnika jest podłączony układ ogrzewania kabiny.

Sprawdzanie przewodów gumowych
Przewody gumowe układu chłodzenia nie mogą być stwardniałe, popękane i porowate. Każdy przewód po ściśnięciu ręką musi natychmiast wrócić do poprzedniego kształtu. Sztywne przewody należy wymienić. W tym celu należy poluzować opaskę zaciskową i ściągnąć oba końce przewodu z króćców. Jeśli wymienione są górne przewody układu, to wystarczy tylko częściowe spuszczenie płynu. Płyn ten należy zebrać do naczynia w celu ponownego użycia.

Przed załozeniem nowego przewodu należy oczyścić króćce i ewentualnie posmarować gliceryną (nie wolno używać smaru). Zwrócić uwagę na dobór odpowiedniej średnicy przewodu. Opaski zaciskowej nie wolno dociągać ponad pewną granicę.

Wymiana płynu chłodzącego

Układ chłodzenia wolno napełniać tylko płynem niezamarzającym, który ma własności przeciwkorozyjne.

■    Odkręcić korek zbiornika wyrównawczego.

■    Poluzować opaski zaciskowe przy dolnym króćcu chłodnicy i górnym obudowy termostatu. Ściągnąć przewody.

■    Wyciekający płyn zebrać do naczynia.

Podczas napełniania układu wlać płyn do zbiornika wyrównawczego. Jego poziom musi o 1 cm przekraczać kreskę z napisem ,,Kalt” na zbiorniku W celu odpowietrzenia układu należy: w silniku 1,2 odłączyć od głowicy przewód z nagrzewnicy, w silniku 1,3 odkręcić czujnik temperatury, a w silniku 1.6 D odkręcić śrubę odpowietrzania umieszczaną w obudowie termostatu. Płyn wlewa się do chwili pojawienia się w miejscu służącym do odpowietrzania. Po zamknięciu odpowietrznika napełnić całkowicie układ i zakręcić korek zbiornika wyrównawczego. Na koniec uruchomić silnik i sprawdzić szczelność układu.