AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW – Opel Kadett

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

Automatyczna skrzynia biegów nosi oznaczenie 125 TH M i była montowana od maja 1981 roku razem z silnikami 1.3 oraz 1.6 D.

Podczas wykonywania wszystkich prac należy zachowywać szczególną czystość. Również używane narzędzia muszą być zupełnie czyste. Demontując skrzynię biegów zaleca się prowadzenie bieżącej weryfikacji części i odkładanie na bok tych. które mają być wymienione. Dotyczy to szczególnie podkładek, pierścieni osadczych i kołków.

Sprawdzanie i uzupełnianie oleju

Poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów sprawdza się przy pracującym silniku, kiedy dźwignia wyboru biegów jest ustawiona w położenie „P”. Kontrolę można przeprowadzić zarówno na zimnej, jak i nagrzanej skrzyni biegów.

Skrzynia biegów zimna

Kontrola musi być wykonana w ciągu 1…3 min od chwili uruchomienia silnika. W pierwszej minucie pracy silnika jest jeszcze zbyt mała ilość oleju w obiegu. Natomiast po 3 minutach pracy silnika następuje zamknięcie termoelementu i olej nie powraca z korpusu skrzyni biegów do miski olejowej. Temperatura zewnętrzna nie może przekraczać + 35°C. Wyjąć miarkę i odczytać poziom oleju po stronie z napisem „+20°C” Sięganie oleju do kreski ..MAX” oznacza, że skrzynia biegów jest napełniona prawidłowo. Jeśli poziom oleju znajduje się 5 mm poniżej tej kreski, to należy dolać 0.25 dm³ oleju.

Skrzynia biegów nagrzana

Kontrolę należy przeprowadzić przy skrzyni biegów nagrzanej do normalnej temperatury pracy. Stan taki można osiągnąć po przejechaniu przynajmniej 20 km autostradą lub odpowiednio dłuzszego odcinka na innych rodzajach drogi. Wyjąć miarkę i odczytać poziom oleju po stronie z napisem  „+ 94°C” Poziom oleju powinien mieścić się między kreskami ,,MAX‘' i „MIN”. Różnica między tymi oznaczeniami odpowiada porcji 0.5 dm³ oleju.

Olej przekładniowy wlewa się przez czysty lejek do rurki, w której znajduje się miarka. Wolno używać tylko oleju przeznaczonego do automatycznych skrzyń biegów (ATF).