Znaczny spadek mocy po manewrze gwałtownego przyspieszania, silnik przechodzi w tryb pracy awaryjnej

Objawy

Znaczny spadek mocy po manewrze gwałtownego przyspieszania, silnik przechodzi w tryb pracy awaryjnej (stała prędkość obrotowa biegu jałowego), zanik zapłonów w pewnych zakresach prędkości obrotowej, świeci się lampka sygnalizacji usterek. W pamięci usterek może być zapisana następująca wada: „Czujnik położenia pedału przyspieszania – sygnał niewiarogodny” albo podobna. Po ponownym uruchomieniu silnik osiąga znowu pełną moc.

Przyczyna – elektroniczny pedał przyspieszania działa wadliwie

Zużycie ścieżki przewodzącej potencjometru postępuje wraz ze wzrostem przebiegu. W końcu jest ono już tak znaczne, że podczas przesuwania się ślizgacza dochodzi niekiedy do sporadycznych zaników napięcia (co oznacza niewiarogodny sygnał dla sterownika). W takim przypadku silnik przechodzi w tryb pracy awaryjnej i utrzymuje prędkość biegu jałowego na poziomie ok. 1500 obr/min. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu usterka jest skasowana, aż do ponownego najechania ślizgacza na wytarte miejsce ścieżki przewodzącej.

Zdiagnozowanie i usunięcie usterki

Jeśli treść usterki zapisanej w pamięci usterek na to wskazuje, należy wymienić potencjometr czujnika pedału przyspieszania. Wykonać za pomocą oscyloskopu badanie zakłóceń, ponieważ pomiary multimetrem cyfrowym mogą być niewystarczające (bezwładność przyrządu pomiarowego).