Zalety zawieszenia niezależnego

Zalety zawieszenia niezależnego. Od zawieszenia współczesnego samochodu wymaga się, aby tłumiło ono w jak największym stopniu wstrząsy wywołane przez nierówności drogi i aby zapewniło samochodowi dobre trzymanie się drogi. Zawieszenie niezależne ma w obu przypadkach przewagę nad zawieszeniem zależnym (sztywnym). Uniezależnienie od siebie kół poprawia stateczność samochodu i polepsza tłumienie drgań. Dlatego niezależne zawieszenie kół przednich stosowane jest dzisiaj we wszystkich samochodach osobowych. Niezależne zawieszenie kół tylnych, ze względu na więcej skomplikowaną konstrukcję, spotykane jest rzadziej. W samochodach ciężarowych, ze względu na duże obciążenie, stosuje się przeważnie zawieszenie sztywne. Wyjątek stanowią niektóre samochody, np. Tatra z niezależnym zawieszeniem kół tylnych i niektóre wojskowe samochody terenowe.