Ustawienie zbieżności za pomocą dwóch listewek

img13 (6)Ustawienie zbieżności za pomocą dwóch listewek. Zbieżność względnie rozbieżność kół przednich można zmierzyć we własnym zakresie, za pomocą np. dwóch listewek. Po ustawieniu przednich kół do jazdy na wprost, wstawia się listewki pomiędzy krawędzie tarczy koła najpierw z przodu, a potem z tyłu i na rozsuniętych listewkach oznacza się ołówkiem ich wzajemne przesunięcie. Różnica pomiędzy pomiarami, tzn. zbieżność kół, wynosi zwykle 2-4 mm. Przed pomiarem zbieżności kół unosi się przód samochodu i pokręcając ręką kołami wyznacza się na krawędzi obydwu obręczy punkty maksymalnego bicia. Następnie opuszcza się przód pojazdu i ustawia się koła tak, żeby punkty największego bicia znalazły się w płaszczyźnie (pionowej, co umożliwia wyeliminowanie wpływu skrzywienia obręczy na przeprowadzony pomiar zbieżności. Teraz za pomocą specjalnego przyrządu mierzy się zbieżność. Jeżeli pomiary wykażą nieodpowiednią zbieżność przednich kół, to reguluje się ją za pomocą wydłużania lub skracania drążka poprzecznego w układzie kierowniczym.