Typowe usterki i niedomagania poszczególnych rodzajów hamulców

Typowe usterki i niedomagania poszczególnych rodzajów hamulców.
Hamulce stosowane w pojazdach samochodowych najczęściej podlegają następującym niedomaganiom: zaolejenie szczęk hamulcowych, rozregulowanie się luzu pedału hamulca, zapowietrzenie układu hydraulicznego, rozregulowanie się szczęk hamulcowych, zużycie okładzin ciernych, a w hamulcach mechanicznych rozregulowanie się długości poszczególnych cięgieł hamulcowych.
Należy pamiętać, że w razie nieszczelności układu hamulcowego i spadku ciśnienia powietrza w układzie hamulców pneumatycznych hamulce będą słabo hamować lub w ogóle odmówią posłuszeństwa. W takiej sytuacji kierowca obowiązany jest natychmiast układ uszczelnić. W razie stwierdzenia nieszczelności przewodów powietrza należy dokręcić nakrętki złączy, a jeżeli to nie pomoże — pobielić cyną lub wymienić złącza. Jeżeli powietrze przepuszczają przewody giętkie, należy je wymienić; jeżeli powietrze uchodzi przez kurki spustowe skroplin lub zawór powietrza, należy dotrzeć stożek kurka lub grzybek zaworu, albo wymienić sprężynę.