Tłumiki refleksyjne

Tłumiki refleksyjne (wykorzystujące zasadę działania rezonatora Helmholtza) mogą przybierać formę rezonatora szeregowego (filtr niskiej częstotliwości, który przepuszcza dźwięki o częstotliwości niższej niż jego własna częstotliwość), bocznikowego (filtr wysokiej częstotliwości, który tłumi skutecznie dźwięki bliskie jego własnej częstotliwości) lub tworzyć układy wielostopniowe i mieszane. Dla każdego konkretnego silnika (a właściwie jego widma akustycznego) i spodziewanego efektu dobiera się odpowiedni układ rezonatorów tłumiących, operując pojemnościami poszczególnych komór, średnicami otworów, odległościami końców przewodów, ich średnicami itp.