Szarpania, głośne spalanie (klekotanie) i niedostateczna moc silnika

Objawy

Szarpania, głośne spalanie (klekotanie) i niedostateczna moc silnika.

Przyczyna – zawór przestawiacza wtrysku

Elektromagnetyczny zawór przestawiacza wtrysku jest zużyty albo uszkodzony. Jest on, podobnie jak mechaniczny przestawiacz wtrysku, odpowiedzialny za regulację początku wtrysku w zależności od prędkości obrotowej. Również i tu przestawianie odbywa się hydraulicznie. Jednak w nowoczesnym rozwiązaniu zawór jest taktowany przez sterownik EDC. Gdy zawór pozostaje otwarty – początek wtrysku jest opóźniony, a gdy całkowicie zamknięty (np. uszkodzony) – przyspieszony.

Zdiagnozowanie i usunięcie usterki

Należy przeprowadzić szybki test w przypadku szarpań silnika: wyciągnąć wtyczkę z zaworu i wykonać jazdę próbną. Gdyby po odłączeniu wtyczki uruchomienie silnika było niemożliwe, połączyć zawór przewodem pomocniczym. Podczas tego testu pojawiają się jednak głośne hałasy, powstające na skutek twardego spalania (zamknięty zawór = początek wtrysku zbyt wczesny) na biegu jałowym oraz podczas niskich prędkości obrotowych i moc jest znacznie zredukowana. Poza tym w pamięci usterek są zapisywane różne usterki. Jeśli jednak zaniki zapłonów już nie występują, to wymiana zaworu jest konieczna. Nie można zapomnieć o skasowaniu pamięci usterek! Po załączeniu zapłonu napięcie musi dochodzić do zaworu. Taktowanie odbywa się po stronie masy i na oscyloskopie uwidacznia się w postaci sygnału prostokątnego. Jeśli regulacja jest dokładna, to współczynnik wypełnienia impulsu zmniejsza się w miarę wzrostu prędkości obrotowej. W samym zaworze elektromagnetycznym można sprawdzić rezystancję cewki (wartość wymagana to ok. 10-20 Ω).