Sprawdzanie tarczy sprzęgła na bicie

Sprawdzanie tarczy sprzęgła na bicie.
Tarczę sprzęgła z przytwierdzonymi okładzinami ciernymi sprawdza się na bicie następująco: odpowiednio zamocowaną tarczę sprzęgła pokręca się ręką mierząc jednocześnie bicie tarczy czujnikiem zegarowym. Dopuszczalna wartość bicia wynosi około 0,7 mm na każde 100 mm średnicy tarczy. Odchylenia od płaskości i równoległości bocznych powierzchni okładziny mogą wynosić 0,5 mm.