Sprawdzanie i regulacja ustawienia rozrządu – (SILNIK 1,6 D) – Opel Kadett

Sprawdzanie i regulacja ustawienia rozrządu

■    Zdjąć filtr powietrza.

■    Zdemontować filtr powietrza.

■    Zdemontować pokrywę obudowy wałka rozrządu.

■    Zdemontować pokrywę obudowy sprzęgła.

■    Zdjąć górną i dolną osłonę paska zębatego.

■    Sprawdzić naciąg paska zębatego,

■    Obracając wał korbowy ustawić tłok 1. cylindra w położeniu ZZ Nacięcie na kole zamachowym ustawi się wtedy naprzeciw ostrza umieszczonego w obudowie sprzęgła. Jednocześnie muszą się mijać zawory 4. cylindra. W tym ustawieniu musi również ..zgrać” się znak ustawczy na kole zębatym pompy wtryskowej ze znakiem na wsporniku pompy.

■    Wymontować pompę próżniową,

■    W miejsce pompy próżniowej włożyć narzędzie specjalne Opel-KM-537 służące do zablokowania wałka rozrządu. W ten sposób nastąpi zatrzymanie tłoka w położeniu ZZ.

■    Jeżeli narzędzie nie daje się wsadzić bez naprężania, należy skorygować ustawienie wałka rozrządu i jego koła zębatego. W tym celu należy z powrotem wyjąć narzędzie KM-537.

■    Poluzować koło zębate wałka rozrządu, przytrzymując wałek kluczem płaskim. Klucz ten umieszcza się między krzywkami zaworu ssącego i wydechowego 4. cylindra.

■    Zablokować wałek rozrządu narzędziem KM-537. Obrócić przy tym wałek kluczem płaskim tak, aby narzędzie można było włożyć bez zacięć.

■    Sprawdzić położenie wszystkich znaków ustawczych i ewentualnie skorygować.

■    Przesunięcie znaków ustawczych przy kole zamachowym może wynosić maks. ±1,0 mm, w stosunku do środka nacięcia.

■    Przytrzymując wałek rozrządu kluczem płaskim, dokręcić momentem 90 N m śrubę mocującą koło zębate.

■    Jeszcze raz sprawdzić ustawienie znaków. W tym celu obrócić wał korbowy o 90 i ponownie sprowadzić tłok 1. cylindra do położenia ZZ.

■    Zamontować pompę próżniową.

■    Sprawdzić naciąg paska zębatego,

■    Sprawdzić początek tłoczenia pompy wtryskowej,

■    Dalsze czynności wykonać w kolejności odwrotnej.