Smary stałe

img25SMARY STAŁE. Stosowane są w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych do sprzętu, maszyn i urządzeń a także do pojazdów mechanicznych. Smary stałe Tovotte’a. Synonim: Towot. Są to produkty przerobu ropy naftowej. W skład smarów Tovotte’a wchodzą między innymi sole wapniowe mydła (kwasów tłuszczowych) i oleje mineralne rafinowane. Norma podają zgodnie dwa typy smarów stałych Tovttte’a: smar Nr 1 i smar Nr 2. Nie powinny one zawierać piasku i innych składników rysujących, powinny mieć jednorodny wygląd i odznaczać się odpornością na działanie wody. Smary Tovotte’a stosuje się do smarowania części tych mechanizmów, do których nie można zastosować olejów płynnych jako zbyt rzadkich. Smar Tovotte’a Nr 1 używany jest do maszyn lekko-obciążonych w miejscach trudno dostępnych i tam, gdzie smarowanie olejem płynnym byłoby niecelowe. Smar Nr 2 — użycie jak wyżej — do maszyn bardziej obciążonych. W odniesieniu do sprzętu pracującego w budownictwie przemysłowym, smar Tovotte’a Nr 2 stosowany jest jako najbardziej odpowiedni do części koparek do kopania rowów z przenośnikiem taśmowym na gąsienicach, do betoniarek i innych o napędzie elektrycznym, do łożysk i do giętarek (do gięcia żelaza). Opakowanie stanowią specjalne beczki drewniane do smarów, oznaczone: Smar 1 i Smar 2. Smar samochodowy ST (wapniowy). Otrzymywany jest podobnie jak smary Tovotte’a. Charakteryzuje się punktem kropienia nie niższym niż 75°C i penetracją po ugniataniu przy 25°C—200—290°. Używany jest do konserwacji podwozi pojazdów mechanicznych, łożysk tocznych, sworzni, przegubów itp. W odniesieniu do sprzętu budowlanego stosowany, jest do łożysk kulkowych. Smary stałe do łożysk tocznych. Synonim: smary łożyskowe. Składają się z olejów mineralnych rafinowanych i soli alkalicznych wapniowych lub sodowo potasowych kwasów tłuszczowych. Obecnie produkuje się cztery typy smarów: ŁT 1, ŁT 2, ŁT3 i ŁT-CH. Specjalną uwagę należy zwracać na przechowywanie smarów ŁT. Sposób przechowywania (magazynowania) powinien dawać gwarancję niedopuszczenia zanieczyszczeń (ciałami stałymi mineralnymi), zanieczyszczenia działają bowiem niszcząco na konstrukcję łożyska. Smar do lin stalowych. Jest to produkt przerobu ropy, zawierający oprócz pozostałości ropy nierafinowane oleje mineralne oraz specjalne domieszki zagęszczające. Charakteryzuje się punktem kroplenia nie niżej 60°C, penetracją przy 25°C (po ugniataniu) — 220—300, zawartością wody — do 1%,. Stosowany jest do konserwowania używanych przy produkcji lin dla dźwigów i wyciągów bębnowych, przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40°C. Smar do kół zębatych. Stosowany jest do smarowania silnie obciążonych kół zębatych otwartych, a mianowicie: kół zębatych otwartych koparek łyżkowych na gąsienicach, kół zębatych spychaczy ziemnych , do dźwigów oraz do betoniarek. Opakowanie stanowią beczki drewniane (smarówki) oznaczone — „Smar KZ”.