Regulowanie początku tłoczenia pompy VP44

Regulowanie początku tłoczenia

Początek tłoczenia jest zapisany jako mapa charakterystyk w funkcji prędkości obrotowej silnika oraz dawki paliwa jako miary obciążenia silnika.. Jako współczynniki korygujące służą temperatury silnika i zasysanego powietrza oraz ciśnienie otoczenia. Najważniejszymi czujnikami są: czujnik
położenia wału korbowego oraz czujnik kąta obrotu w pompie. Na podstawie tego ostatniego sterownik określa dokładne położenie wałka pompy i przestawiacza wtrysku. Obwód regulatora początku wtrysku w sterowniku pompy stale porównuje rzeczywisty początek wtrysku z ustaloną wartością znamionową i w razie wykrycia różnicy – zmienia sygnał sterujący przesyłany do zaworu elektromagnetycznego. Informacją o rzeczywistej wartości początku wtrysku jest sygnał czujnika kąta obrotu lub sygnał czujnika wzniosu igły w obsadzie wtryskiwacza.

Czujnik wzniosu igły rozpylacza nie jest konieczny. W silnikach Forda i Opla zrezygnowano z tego czujnika, natomiast występuje on w silnikach BMW i Audi.

Początek tłoczenia jest inicjowany przez zamknięcie elektromagnetycznego zaworu wysokiego ciśnienia. W przewodzie wtryskowym rośnie wysokie ciśnienie. Po osiągnięciu ciśnienia otwarcia wtryskiwacza unosi się igła rozpylacza i następuje początek wtrysku.

Podczas pracy ciśnienie paliwa jest regulowane w przestrzeni wewnętrznej pompy zaworem regulacyjnym ciśnienia, zależnie od prędkości obrotowej. To ciśnienie paliwa przenosi się jako ciśnienie sterujące poprzez dławik do pierścieniowej komory wokół zderzaka hydraulicznego (13) i przy zamkniętym zaworze elektromagnetycznym przestawiacza wtrysku (15) przesuwa tłok sterujący (12), przeciwnie do kierunku działania siły sprężyny tłoka sterującego (10), przyspieszając wtrysk (na rys. w prawo). W rezultacie suwak regulacyjny (5), przesuwając się w kierunku przyspieszania wtrysku, otwiera kanał dopływu (4) prowadzący do przestrzeni położonej za tłokiem przestawiacza wtrysku. Dzięki temu paliwo może przepłynąć przez ten kanał i przesunąć tłok przestawiacza wtrysku w prawo, w kierunku przyspieszania wtrysku. Osiowy ruch tłoka przestawiacza wtrysku przenosi się przez występ (2) na pierścień krzywkowy (1) pompy wysokiego ciśnienia, powodując jego obrót o pewien kąt. Obrót pierścienia krzywkowego względem wałka napędowego pompy powoduje, w przypadku przestawienia w kierunku przyspieszania wtrysku, wcześniejsze wejście rolek na garby krzywek pierścienia i wcześniejszy początek wtrysku. Możliwe wyprzedzenie może wynosić do 20° kąta obrotu wału rozrządu (co odpowiada 40° obrotu wału korbowego).

Opóźnianie wtrysku następuje, gdy tłok sterujący (12) przemieści się pod działaniem siły sprężyny (10) w kierunku opóźniania wtrysku (na rys. w lewo). Ma to miejsce, kiedy zawór elektromagnetyczny przestawiacza wtrysku (15) otworzy się pod wpływem sygnału sterującego ze sterownika pompy. Wówczas spada ciśnienie w pierścieniowej komorze zderzaka hydraulicznego (13). Gdy suwak regulacyjny (5) otworzy otwór prowadzący do kanału odpływowego, paliwo z przestrzeni za tłokiem przestawiacza będzie mogło odpłynąć i umożliwić przesuw tłoka przestawiacza. Siła sprężyny (11) oraz moment reakcyjny, działające na pierścień krzywkowy, naciskając na tłok prze-stawiacza w kierunku opóźniania wtrysku przemieszczają go do położenia wyjściowego.

Zawór przestawiacza wtrysku może być bez-stopniowo otwierany i zamykany za pomocą sterownika przez określanie odpowiedniego współczynnika wypełnienia impulsu. Większy współczynnik oznacza późniejszy początek tłoczenia, mniejszy – wcześniejszy.