Regulacja głębokości orki

Regulacja głębokości orki.
Rozróżniamy cztery podstawowe systemy regulowania głębokości orki wykonywanej pługami zawieszanymi: regulację kopiującą, regulację siłową, regulację pozycyjną oraz regulację mieszaną.
Regulacja kopiująca polega na zastosowaniu w pługu koła kopiującego zamocowanego do jego ramy. Koło kopiujące, tocząc się po powierzchni pola, przekazuje wszelkie zmiany położenia na ramę pługa, a ta — na korpusy sztywno z nią połączone. Ustawienie żądanej głębokości orki zależy od ustawienia koła kopiującego względem korpusów pługa. Jeżeli uniesiemy koło względem ramy do góry, to uzyskamy zwiększenie głębokości orki, jeżeli koło względem ramy obniżymy, to orka zostanie spłycona. Wszelkie zmiany położenia koła kopiującego uzyskuje się dzięki obrotowi (za pomocą wrzeciona nastawczego) podwójnie wykorbionej osi tego koła.